Toplam 19 adet ürün
 
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Hizmet Rehberi

Hizmet Rehberi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Ehl-i Beyt Risalesi orta boy

Ehl-i Beyt Risalesi orta boy  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Sabır Risalesi

Sabır Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Kader Risalesi

Kader Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Zelzele Risalesi

Zelzele Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

“Şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Zelzele gibi vakıalar olan şu hâdisat-ı kevniye, tesadüf ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Fatiha Tefsiri

Fatiha Tefsiri  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Cenâb-ı Hak, insanı, kâinata câmi bir nüsha ve on sekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esmâ-i Hüsnâdan her ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Sabır Risalesi

Sabır Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Ey sabırsız nefsim! Sen üç sabırla mükellefsin. Birisi, taat üstünde sabırdır. Birisi, mâsiyetten sabırdır. Diğeri, musibete karşı sabırdır. Aklın varsa (...) ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Ehli-i Beyt Risalesi

Ehli-i Beyt Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-âşinâ nazarıyla görmüş ki, Âl-i Beyti, âlem-i İslâm içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. *** Âl-i Beytin ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Vesvese Risalesi

Vesvese Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Ey maraz-ı vesvese ile müptelâ! Biliyor musun, vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer; ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Aile Risalesi

Aile Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassungâh ise, aile ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Haccın Hikmetleri

Haccın Hikmetleri  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Hacc-ı şerif, bil'asale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubûdiyettir. Nasıl ki bir nefer, bayram gibi bir yevm-i mahsusta, ferik dairesinde, bir ferik ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Medrese-i Yusufiye Risalesi

Medrese-i Yusufiye Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Kader Risalesi

Kader Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani, herşey Cenâb-ı Hakkın takdiriyledir. Kadere delâil-i kat'iye o kadar çoktur ki, had ve hesaba gelmez. *** ... En basi ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Dua Risalesi

Dua Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Duanın tesiri azîmdir. Hususan dua külliyet kesb ederek devam etse, netice vermesi galiptir, belki daimîdir. *** Dua bir sırr-ı azîm-i ubûdiyettir. Belki ubûd ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Taziye Risalesi

Taziye Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in'idam ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, Tasavvuf Risalesi

Tasavvuf Risalesi  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Tasavvuf, tarikat, velâyet, seyr ü sülûk namları altında şirin, nuranî, neş'eli, ru- hanî bir hakikat-i kudsiye vardır ki, o hakikat-i kudsiyeyi ilân eden, ...

16.67 16.67 TL
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, NAMAZ RİSALESİ

NAMAZ RİSALESİ  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır ve Fâtiha-i Şerife şu Kur’ân-ı Azîmüşşânın bir timsal i münevveridir. Namaz dahi, bütün ...

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, ARAPÇA MESNEVİ-İ NURİ TAM TERCÜMESİ

ARAPÇA MESNEVİ-İ NURİ TAM TERCÜMESİ  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

ARAPÇA MESNEVİ-İ NURİ TAM TERCÜMESİ (Tercüme: Ümit Şimşek) Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından "Risale-i Nur`un çekirdeği ve fidanlığı" olarak vas ...

22 22.00 TL
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI 2 CİLT

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI 2 CİLT  

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ  
NESİL YAYINLARI  

R. Nur Külliyatı 2.Cilt Kaynak-İndeks-Lugat (O. boy Şömüzlü) Nesil Araştırma Merkezi Bütün Risale-i Nur Külliyatını iki cilt altında toplayan bu çalışma ...