Nurkitap
 Yayınevleri
 Yazarlar
 Kategoriler
 Son Çıkanlar
Ödeme Biçimleri:
 Arama

KIZIL İCAZ (TÜRKÇE TERCÜMESİ )

Fiyatı: 65 TL

Tedarik: 1 İş Günü İçinde Kargoya Teslim

Yayınevi: TENVİR NEŞRİYAT

Yazar: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

Kategoriler: TENVİR NEŞRİYAT

Barkod:

Özellikler:
Ürün Özellikleri
Kağıt Cinsi

Açıklama:
Ön Söz

Kızıl Îcâz, Mantık ilminde önemli bir yere sahip olan el-Ahdari’ye ait “es-Süllem” adlı eser için yazılmış bir şerh mahiyetindedir. O dönemde Bedîüzzamân’ın muhatapları olan talebelerinin ileri seviyede zeki ve anlayışlı olmaları sebebiyle çok veciz bir tarzda yazılmıştır. Ayrıca zihin ve aklı çalıştırmakta gevşek davranan bazı hocaların tefekkür alanında daha dikkatli, daha derin düşünmelerini sağlamak için bu eserini özellikle çok ince elemiş ve aşırı derecede veciz ifadelerle işlemiştir. Nitekim eserin ismi olan “Kızıl Îcâz” da “aşırı veciz, kıpkızıl/çok zor anlaşılır bir îcaz ile yazılmış eser” manasına gelir. Bu sebepledir ki, eskiden beri “Kızıl Îcâz” ismini duyanlar ondan uzak durmuş ve böyle çok zor bir eseri anlamaya ve açıklamaya yanaşmamışlardır. Bununla beraber, Abdulmecid Nûrsî, Sadreddin Yüksel, Şeyh Safvetullah, Musa Celalî gibi bazı mümtaz şahsiyetler kısmen şerh etmişlerdir. Allâh sa’ylerini meşkur eylesin!

Bu fakir kardeşiniz ben de böyle bir eseri tercüme ve şerh etmeyi hiç düşünmemekle beraber, bazı kardeşlerimizin ısrarları sonucunda böyle bir çalışmaya tevessül etmek zorunda kaldım. Allâh’ın inayetiyle bu çalışma bütün kusurlarıyla beraber, ilgi duyanlara faydalı olabileceği kanaatindeyim. Okuyucuların kusurlarıma nazar-ı müsamaha ile bakmalarını ve bana da dua etmelerini rica ederim.

07.07.2020
Prof. Dr. Niyazi Beki
Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi

Takdîm

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hâtemü’l-Enbiyâ Efendimiz Muhammed’e (A.S.M), O’nun âl ve ashâbına olsun...

Mantık ilmine dair olan Üstâd Bedîüzzamân Saîd Nûrsî Hazretlerinin te’lif ettiği Kızıl Îcâz nâmındaki eseri aslına bağlı kalarak tercüme etmeyi bize nasib eden Allâh’a sonsuz hamd ederiz.

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli eserinin ilk 66 beytine bir şerh olarak yazılmış bir eserdir. Bir şaheser olan Süllem, Mantık ilmiyle ilgili konuları daha iyi hıfzetmek ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla manzume olarak yazılmıştır. Medreselerin genelinde okutulan Mantık kitaplarından birisidir.

Abdurrahman Ahdarî, Mantık ilmine merdivenler basamağıyla çıkılacağını ve her bir basamakta ilmin daha ihatalı basamaklarına ulaşılabileceğini belirtmek amacıyla bu esere süslü merdiven anlamında “Süllemü’l-Münevrak” ismini vermiştir. Aslen Cezayirli olan Ahdarî, Mantık, Astronomi, Matematik ve Fizik alimlerindendir. Kabri Cezayir’in Bentyus mıntıkasında bulunmaktadır.

Süllem, Mantık’ta meşhur bir eser olan Ebherî’ye ait “İsaguci” isimli eserin Ahdarî tarafından manzum hale getirilmesiyle meydana gelmiştir.

Üstâd Hazretleri Kastamonu Lahikası’nda geçen bir mektûbunda Eski Saîd’in te’lifatından olan Kızıl Îcâz hakkında şöyle demektedir:

“Hem Eski Saîd’in ilm-i mantık noktasında bir şâheser hükmünde bulunan gayr-ı matbû‘ Ta‘likât’tan süzülen i‘câzlı bir îcâz-ı hârikada, müdakkik ulemâları hayret ve tahsînle dikkate sevk eden, matbû‘ “Kızıl Îcâz” nâmındaki Risâle-i Mantıkiye Risâle-i Nur’la bağlanmasına ve şâkirdlerinin âlimler kısmının nazarına göstermek lâyık gördüm. Fakat çok derindir. Bugünlerde Feyzi’ye bir parça ders verdim. Belki bir zamân Feyzi kendisi, başkasının da anlaması için dersini Türkçe kaleme alacak.” (Kastamonu Lahikası, Tenvîr Neşriyât, s.153)

Mantık ilmindeki “Süllemü’l-Münevrak” isimli metni Bediüzzaman Hazretleri Kızıl Îcâz adıyla şerhetmiş, daha sonra kardeşi Abdulmecid Nursî Ağabeyimiz de kendisinden ders alarak Kızıl Îcâz’a hâşiye yapmıştır. Bu çalışmada, merhûm Abdulmecid Ağabey’in bu hâşiyelerinden de yararlanmış bulunmaktayız.

Yayınevimiz, elinde bulunan H.1339’da Evkaf Matbaası tarafından matbu‘ hale getirilen Kızıl Îcâz eserini dijital ortama aktarmış, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Beki Hocamızın bir yıla yakın çalışması neticesinde tercüme ettirmiş ve yine kendisi tarafından izâhlar eklenerek siz okuyucularla buluşturmuştur.

Kitabın içeriğine dair bazı bilgilerin paylaşılmasını elzem olarak görmekteyiz. Arabî kısım ile ilgili olarak:

1- Kitap içerisinde çerçevelerde bulunan Arapça ibarelerde şiir şeklinde kırmızı renkle yazılan kısımlar Süllem kitabına ait beyitlerdir.

2- Üstadımız Bedîüzzamân Saîd Nûrsî Hazretlerinin, bu beyitlere düşmüş olduğu şerhler beyit üzerinde numara ile gösterilmiş ve beyit altında siyah renkle yazılmıştır.

Tercüme ve izâh kısımı ile ilgili olarak:

1- Tercüme kısmında kırmızı renkle yazılan ifadeler beytin tercümesidir.

2- Numaralandırılmış kısımlar ise yukarıdaki çerçeve içerisinde bulunan o numaraya denk gelen Arapça ibarelere Üstâd Hazretlerinin numaralandırarak yapmış olduğu şerh metninin tercümesini içermektedir.

3- Ayrıca numaralandırılmış her bir kısımdan sonraki “Îzah” başlığı altında Prof. Dr. Niyazi Beki Hocamızın o kısmın daha iyi anlaşılabilmesi için yapmış olduğu açıklamalar yer almaktadır.

Bununla beraber azâmî istifadeye sebep olması için sayfa altlarına lugatçe ve kitabın sonuna kapsamlı bir indeks çalışması eklenmiştir.

Bu çalışmada, tercüme ve izâhları ile eserin daha rahat anlayabilinmesi için yoğun bir çaba gösteren başta Saygıdeğer Prof. Dr. Niyazi Beki Hocamıza ve Tenvîr Neşriyât’ın Tashîh Heyeti ailesine teşekkür eder, sa‘ylerinin meşkûr olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyâz ederiz.

“Muvaffâkiyet Niyet-i Hâlisenin Refîkidir.”

KIZIL İCAZ (TÜRKÇE TERCÜMESİ )E-posta ile paylaş Facebook da paylaş Twitter da paylaş Google da paylaş Live da paylaş Digg de paylaş Del.icio.us da paylaş

 
Yorum Ekle! Yorum sayısı: 0 Beğeni ortalaması: 0/10
Bu ürüne ilişkin yorum bulunamadı!
İlk Yorumu Yazmak İçin Tıklayınız!

 Alışveriş Sepeti
 Üyelik Paneli
Kullanıcı
Şifre
  Hatırla
 Ücretsiz Kayıt
 Şifre Hatırlatma
GÜMÜŞ KURAN  ALTIN YALDIZLI (orta boy -925 ayar gümüş)GÜMÜŞ KURAN ALTIN YALDIZLI (orta boy -925 ayar gümüş)
HEYET
KABE KUTULU KURAN-I KERIM  RAHLE BOYKABE KUTULU KURAN-I KERIM RAHLE BOY
HEYET
Mecmuatül ahzap 3 ciltMecmuatül ahzap 3 cilt
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI ORTA BOY KATON KAPAKRİSALE-İ NUR KÜLLİYATI ORTA BOY KATON KAPAK
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
Gümüş kaplama rahleli sandıklı kuranı kerimGümüş kaplama rahleli sandıklı kuranı kerim
HEYET

Satış ve Teslimat | İade ve İptal | Gizlilik ve Güvenlik
Banka Hesaplarımız | İrtibat

Ödeme Biçimleri:

Copyright © 2011 Nurkitap
Tel: 0555 456 3664 - 0536 556 0621

Tasarım Programlama Altyapı
Eticaretim, Kitap, Lojistik, Haber, Oyun